Fakta om branschen

Fakta om växtbaserad kost

Det pågår en mycket snabb och global utveckling på livsmedelsmarknaden. Allt fler konsumenter efterfrågar mat och dryck från växtriket. Enbart i Sverige handlar det om tvåsiffriga tillväxttal för växtbaserade livsmedel.

Försäljningen av växtbaserade mejeriprodukter ökade med 20 procent under 2018. Hittills under 2019 har kategorin färska vegetariska produkter växt med 31 procent. Frysta vegetariska livsmedel har haft den starkaste tillväxten av alla frysta kategorier inom dagligvaruhandeln under de senaste åren med cirka 20 procent tillväxt, och detta är bara början. Storbanken Barclays bedömer att den globala marknaden för växtbaserade köttsubstitut kommer växa med svindlande 1000 procent och omfatta 140 miljarder dollar per år inom ett decennium.

Läs mer om tillväxten i branschen

FN:s klimatpanel IPCC, understryker i sin rapport ”Climate Change and Land” som utgavs i augusti 2019 att andelen växtbaserad kost behöver öka för att minska den globala uppvärmningen och mätta en växande befolkning. Även utifrån ett näringsperspektiv lyfter flera forskare behovet av att äta mer växtbaserad kost särskilt grönsaker, frukt, fullkorn, baljväxter och nötter för att öka vårt fiberintag. Det finns tydliga vetenskapliga belägg för att fiberrika vegetabiliska livsmedel har positiv effekt på blodtryck, hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes typ 2 och vissa former av cancer.

Länk till framtida dokument: Tillväxtfakta om den växtbaserat 

Läs mer om mat, klimat och hälsa

Vanliga frågor om växtbaserad kost

Svar: Därför att produktion och konsumtion av kött och mejeri utgör en betydande del av CO2-utsläppen. Det finns många av bevis för detta, exempelvis från FN:s klimatpanel IPCC. Det är helt enkelt nödvändigt att globalt sett öka andelen växtbaserad mat i vår kost för att motverka den globala uppvärmningen.

Svar: Nej det är förstås inte det mest klimatsmarta. Växtbaserat Sverige vill att fler grödor som lämpar sig väl för att förädla till proteiner ska odlas i Sverige. I dagsläget är dock den inhemska produktionen för låg, och eftersom allt fler vill ha växtbaserad mat behöver företag importera råvaror för att möta den ökande efterfrågan. Men det går att ändra på.

Svar: Transporter står för en betydande del av klimatutsläppen, ungefär lika stor del som produktionen av livsmedel. Om livsmedelssektorn ska bli hållbar krävs flera förändringar. Transporterna och maskinerna som används vid produktionen behöver bli fossilfria, vi behöver utnyttja restprodukter mer i cirkulära system, matsvinnet behöver minska. Och andelen växtbaserad kost behöver öka.

Svar: Precis som med all annan mat behöver man äta varierat och se till att man får i sig de ämnen som kroppen behöver. Huruvida man får i sig den näring man behöver beror helt på vilka kostvanor man har och hur man komponerar sina måltider. Det går alldeles utmärkt att äta enbart växtbaserad kost och samtidigt få i sig alla viktiga näringsämnen.

Svar: Det stämmer att det finns ett förslag uppe som handlar om att förbjuda benämningar av växtbaserade livsmedel som liknar benämningar på köttbaserade produkter. Exempelvis vegokorv och vegburgare. Detta är än så länge bara ett förslag som EU inte har beslutat om. Växtbaserat Sverige arbetar för att EU-parlamentet ska säga nej till det, eftersom förslaget skulle snedvrida konkurrensvillkoren mellan animaliska och växtbaserade livsmedel, vara förvirrande för konsumenter och innebära negativa konsekvenser för klimatet.