Se Växtbaserat Sveriges webbinarium om växtbaserad tillväxt

Det finns ett stort intresse för framtidens mat, hos konsumenter, producenter och investerare. Den globala tillväxten för växtbaserade livsmedel är urstark och prognoserna ser ännu bättre ut. Skiftet som sker hos konsumenter och livsmedelsföretag kan gagna svensk primärproduktion och livsmedelsindustri. Hur kan politiken ta tillvara på den ökade efterfrågan och göra rätt satsningar, nödvändiga för att livsmedelsföretagen ska kunna fortsätta den snabba utvecklingen av nya innovativa livsmedel? Vilka insatser och reformer behövs inom livsmedelsområdet för att skapa nästa svenska exportsuccé? Vad behövs för att Sverige ska bli världsledande inom food-tech?

I panelen deltog: Betty Malmberg (M), miljö- och jordbruksutskottet, Malin Larsson (S), miljö- och jordbruksutskottet, Marie Gidlund, Sweden Food Arena, Maria Varnauskas, Try Swedish, Gustaf Brandberg, Gullspång Invest samt Cecilia McAleavey, ordförande, Växtbaserat Sverige. Nisha Besara modererade samtalet.

← Tillbaka till Aktuellt