Växtbaserat Sverige i Almedalen 2022

Växtbaserat Sverige arrangerade två seminarier under Almedalsveckan: Så blir växtbaserade livsmedel och food-tech strategiskt viktiga innovations- och exportområden och Om krisen kommer – därför är växtbaserade livsmedel en central del av ett motståndskraftigt jordbruk. Totalt fick omkring 100 personer möjlighet att smaka på växtbaserade produkter samtidigt som vi diskuterade food-tech och hur en övergång till mer växtbaserade livsmedel kan bidra till att stärka försörjningstryggheten.

 blir växtbaserade livsmedel och food-tech strategiskt viktiga innovations- och exportområden

Seminariet fokuserade bland annat på vad som krävs för att livsmedelsföretag ska kunna fortsätta den snabba utvecklingen av nya innovativa livsmedel och vilka insatser och reformer som behövs för att Sverige ska bli världsledande inom food-tech och utveckling av mer växtbaserad mat och dryck. En röd tråd genom hela samtalet var hur ett förstärkt samarbete mellan aktörer i olika delar av livsmedelskedjan är avgörande för att accelerera och fortsätta utvecklingen av innovativa livsmedel. Med tanke på den innovationstradition vi har i Sverige så finns goda möjligheter att Sverige blir en ledande aktör inom detta område också.  Medverkade gjorde Cecilia McAlevaey, Oatly, representant Växtbaserat Sverige, Marie Gidlund, verksamhetsledare, Sweden Food Arena, Maria Smith, generalsekreterare, Axfoundation, Malin Larsson, riksdagsledamot, (S) och Lars Friberg, klimatstrateg, Vinnova.

Om krisen kommer – därför är växtbaserade livsmedel en central del av ett motståndskraftigt jordbruk

Seminariet uppmärksammade och satte fokus på hur en ökad produktion och konsumtion av växtbaserad mat och dryck kan öka försörjningstryggheten på livsmedelsområdet. Till exempel lyftes frågan om hur vi kan underlätta för lantbrukarna att ställa om produktionen, vad som kan göras för att öka produktionen och hur vi kan gå vidare för att ta tillvara på en ökad livsmedelstrygghet. Vikten av att bygga en bättre robusthet i livsmedelskedjan och hur det görs rent konkret diskuterades. Tre nyckelord är logistik, lagringsmöjligheter och lönsamhet. Medverkande i samtalet var Oskar Magnusson, statssekreterare hos landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg, Alexandra Anstrell, riksdagsledamot, (M), Ingrid Petersson, särskild utredare “En ny livsmedelsberedskap” och Generaldirektör, Formas, Andreas Nypelius, ordförande LRF Gotland och ordförande i Växtodlingsbranschrådet och Per Frank, Växtbaserat Sverige.

← Tillbaka till Aktuellt